• banner2-2014
  • slide_1

PPS Brings New Life to Hydro Dam

 

 

 in june 2020

 

 

 

 

PPS.มอบชีวิตใหม่ให้เขื่อนพลังน้ำ

 

เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนพลังน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 500 เมกะวัตต์ใน

 

กับชุมชนรอบๆ เขื่อนสิริกิติ์สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2515 และได้แจกจายพลังงานให้กับชุมชนตั้งแต่นั้นมา

 

เนื่องจากสถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวเก่าอยู่ภายในอาคารของเขื่อน กฟผ.จึงมีความต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มี

 

มาตรฐานโดยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยการใช้น้ำไหลผ่าน

บริษัท พรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงานเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทนที่เครื่องยนต์เก่าที่มีอายุ 30 ปี เพื่อมอบ

ชีวิตใหม่ให้กับเขื่อนผลิตไฟฟ้า โดยต้องนำเครื่องยนต์ตัวเก่าออกโดยก่อนที่จะดำเนินการถอดเครื่องยนต์ตัวเก่าเราได้ติดตั้งเครื่องยนต์สำรอง

เพื่อดูแลลูกค้าในขณะปฎิบัติงานป้องกันกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในขณะดำเนินงาน ติดตั้งเครื่องยนต์ตัวใหม่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้

เครื่องยนต์ของ Scania ตัวควบคุมของ Nogva ไดร์ปั่นไฟของ Stemford โดยเครื่องยนต์จะให้พลังงานที่ 375 kVA 300 kW